REGULAMIN KORZYSTANIA Z URZĄDZEŃ DMUCHANYCH PODCZAS BALONOWEGO MIASTECZKA W RAMACH FESTIWALU SMYK FEST 2023

1. Organizatorem strefy Balonowego Miasteczka SMYK FEST 2023 jest Fundacja Akuratna.
2. Organizator korzysta z urządzeń rozrywkowych udostępnionych przez firmę Balonowy
Świat Dziecka Agnieszka Motyka, posiadających aktualne orzeczenia i przeglądy
potwierdzające jakość i funkcjonalność urządzeń.
3. Urządzenia Dmuchane przeznaczone są dla dzieci w wieku do 12 lat.
4. Jednocześnie na terenie Balonowego Miasteczka może przebywać 100 dzieci
korzystających z urządzeń dmuchanych.
5. Dzieci w wieku do 7 roku życia muszą korzystać z urządzeń dmuchanych pod opieką
rodzica lub opiekuna prawnego.
6. Dzieci w wieku od 7 do 12 lat mogą korzystać z urządzeń dmuchanych za zgodą rodziców,
prawnych opiekunów lub w ich obecności.
7. Każdy uczestnik Balonowego Miasteczka powinien cechować się dobrym stanem
zdrowia.
8. Każdy uczestnik Balonowego Miasteczka może korzystać z jednego urządzenia średnio
10 min.
9. Korzystający z urządzenia podporządkowują się obsługującym urządzenie.
10. W przypadku złego samopoczucia należy natychmiast zaprzestać zabawy.
11. Zabrania się aby rodzice lub prawni opiekunowie sprawujący opiekę nad dzieckiem
w Balonowym Miasteczku byli pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.
12. Zabrania się używania wulgaryzmów.
13. Wszyscy korzystają z urządzeń dmuchanych na swoje ryzyko i własną odpowiedzialność.
14. Zabrania się przechodzenia przez ogrodzenie stanowiące teren pracy urządzeń.
15. Zabrania się dotykania urządzeń elektrycznych stanowiących wyposażenie urządzenia.
16. Po stwierdzeniu opadania elementów urządzenia (w przypadku braku prądu) nakazuje się
natychmiastowe opuszczenie urządzenia.
17. Korzystający z urządzenia rozpoczynają i kończą zabawę po ustnym poleceniu wydanym
przez obsługę urządzenia.
18. Wchodząc na urządzenie należy wejść spokojnie po poduszce i w podobny sposób zejść
po zakończonej zabawie.
19. Jednocześnie z urządzenia może korzystać od 6 do 10 osób w zależności od
przepustowości urządzenia.
20. Zabrania się robienia salt i fikołków na urządzeniach.
21. Zabronione jest wspinanie, napieranie ciałem, uderzanie i przeskakiwanie przez inne
osoby.
22. Zabrania się spychania, odpychania, przepychania innych użytkowników oraz
przechodzenia przez nich jak również wszelkich innych działań, które przeszkadzają
korzystającym z urządzeń.
23. W przypadku łamania nakazów, uciążliwy uczestnik będzie usuwany przed
regulaminowym czasem zakończenia korzystania z urządzenia.
24. W związku z tym, że wydarzenie ma charakter charytatywny, organizator zaleca, aby
rodzic lub sam korzystający uiścił dobrowolny datek do puszki wolontariuszy w zamian za
skorzystanie z urządzeń.

25. Nieprzestrzeganie zasad bezpieczeństwa opisanych w regulaminie może doprowadzić do
wszelkiego rodzaju złamań kończyn, jak i kręgosłupa, za co organizator i właściciel
urządzeń dmuchanych nie ponosi odpowiedzialności.
26. Za szkody powstałe w wyniku nieprzestrzegania regulaminu organizator i właściciel
urządzeń dmuchanych nie ponosi odpowiedzialności.
Życzymy wszystkim przyjemnej zabawy!

Fundacja Akuratna została założona przez przyjaciół, którym bliski jest los potrzebujących osób i szeroko rozumiana kultura.

FUNDACJA AKURATNA
ul. Saperska 38D/17, 61-493 Poznań
+48  783 798 040 lub +48  602 447 217
fundacja@akuratna.pl

Numer konta ogólny:
70 1140 2004 0000 3202 7771 7959 (mBank) 

NEWSLETTER:   Bądźmy w kontakcie

    Wysyłając powyższe dane zgadzam się na przetwarzanie ich przez Fundację Akuratna w celu określonym w §6. Pełna treść klauzuli znajduje się w regulaminie strony.

    Fundacja Akuratna © 2023