Formularz zgłoszeniowy – SMYK FEST 2023

Jeśli masz ukończone 15 lat, to wypełnij poniższy formularz zgłoszeniowy i dołącz do najlepszej ekipy wolontariuszy festiwalu SMYK FEST, który odbędzie się w dniach 18-20 sierpnia 2023 r. Wyniki rekrutacji podamy do dnia 23 czerwca 2023 r.

Zrekrutowanych wolontariuszy zaprosimy na szkolenie oraz spotkanie informacyjne, które odbędą się w lipcu i sierpniu 2023 r. Wtedy też podane zostaną szczegółowe harmonogramy pracy oraz będą podpisane porozumienia wolontariackie.

Tegoroczna edycja SMYK FESTU zaplanowana jest na 3 dni, dlatego bardzo prosimy o podanie maksymalnej dyspozycyjności w tych dniach.

Zrekrutowanych wolontariuszy zaangażujemy przede wszystkim w następujące obszary:

Wypełnienie poniższego formularza jest równoznaczne z wyrażeniem zgody uczestnictwa w wolontariacie oraz na dalszy kontakt podejmowany przez organizatorów wolontariatu, czyli przez Fundację Akuratna i Stowarzyszenie Sportownia.

Dodatkowe pytania prosimy kierować drogą elektroniczną, na adres: wolontariat.smykfest@gmail.com

Formularz:

Przyjmuję do wiadomości, iż: 1. Administratorem danych osobowych jest Fundacja Akuratna, ul. Saperska 38D/17, 61-493 Poznań, e- mail: fundacja@akuratna.pl. 2. Podane dane osobowe będą przetwarzane na podstawie niniejszej zgody przez cały okres trwania wydarzeń oraz promocji ww. wydarzeń i działań Fundacji Akuratnej. 3. Zostałam/em poinformowany o możliwości przekazania danych osobowych moich i poniżej wskazanej małoletniej, pozostającej pod moją opieką partnerom Fundacji Akuratnej z nią współpracujących i dla celów związanych z jej działalnością. 4. Przysługuje mi prawo żądania dostępu do podanych przeze mnie danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. 5. Dodatkowo, przysługuje mi prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 6. Podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne. Udział w Wolontariacie jest całkowicie dobrowolny. Organizator oświadcza, iż dane osobowe zbierane i przetwarzane przez Organizatora, jako administratora danych osobowych, w związku z realizacją Wydarzenia, będą wykorzystywane wyłącznie w ramach i na potrzeby przeprowadzenia Wydarzenia (w szczególności w przypadku rekrutacji), zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2019 r. poz.1781) i Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych iw sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”). Osobie zgłaszającej się do roli wolontariusza przysługuje prawo do wglądu w przetwarzane dane oraz żądania ich poprawienia lub usunięcia, stosownie do postanowień w/w aktów, jednakże udział w rekrutacji wolontariatu jest możliwy wyłącznie w razie wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych osoby zgłaszającej się. Usunięcie danych osobowych osoby zgłaszającej się, wiąże się z utratą możliwości uczestnictwa w rekrutacji.

Fundacja Akuratna została założona przez przyjaciół, którym bliski jest los potrzebujących osób i szeroko rozumiana kultura.

Fundacja Akuratna
ul. Saperska 38D/17
61-493 Poznań
+48  783 798 040
+48  602 447 217

fundacja@akuratna.pl

Numer konta ogólny:

mBank 70 1140 2004 0000 3202 7771 7959

NEWSLETTER:   Bądźmy w kontakcie

    Wysyłając powyższe dane zgadzam się na przetwarzanie ich przez Fundację Akuratna w celu określonym w §6. Pełna treść klauzuli znajduje się w regulaminie strony.

    Fundacja Akuratna © 2023