Formularz zgłoszeniowy – SMYK FEST 2021

Dołącz do najlepszej ekipy wolontariuszy SMYK FEST im. Kacperka Chodurka, który odbędzie się w dniach 19-21 sierpnia 2021 r. i wypełnij poniższy formularz zgłoszeniowy. Wyniki rekrutacji podamy do dnia 28 czerwca 2021 r.

Zrekrutowanych wolontariuszy zaprosimy na spotkanie informacyjno-szkoleniowe, które odbędzie w Myślenicach w terminie 3-4 lipca 2021 r. Wtedy też podane zostaną szczegółowe harmonogramy pracy oraz podpisane umowy wolontariackie.

Przypominamy, że tegoroczna edycja SMYK FESTU zaplanowana jest na 3 dni. Bardzo prosimy o podanie maksymalnej dyspozycyjności w tych dniach.

Zrekrutowanych wolontariuszy zaangażujemy w następujące obszary:

Wypełnienie poniższego formularza jest równoznaczne z wyrażeniem zgody uczestnictwa w wolontariacie oraz na dalszy kontakt podejmowany przez organizatorów wolontariatu, czyli przez Fundację Akuratna i Stowarzyszenie Sportownia.

Dodatkowe pytania prosimy kierować drogą elektroniczną, na adres: wolontariat.smykfest@gmail.com

Formularz:

Wypełniając zgłoszenie należy wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych podanych w formularzu zgłoszeniowym przez Organizatorów wydarzenia, w celach związanych z przeprowadzeniem procesu rekrutacji wolontariuszy. Udział w Wolontariacie jest całkowicie dobrowolny. Organizator oświadcza, iż dane osobowe zbierane i przetwarzane przez Organizatora, jako administratora danych osobowych, w związku z realizacją Wydarzenia, będą wykorzystywane wyłącznie w ramach i na potrzeby przeprowadzenia Wydarzenia (w szczególności w przypadku rekrutacji), zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2019 r. poz.1781) i Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych iw sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”). Osobie zgłaszającej się do roli wolontariusza przysługuje prawo do wglądu w przetwarzane dane oraz żądania ich poprawienia lub usunięcia, stosownie do postanowień w/w aktów, jednakże udział w rekrutacji wolontariatu jest możliwy wyłącznie w razie wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych osoby zgłaszającej się. Usunięcie danych osobowych osoby zgłaszającej się, wiąże się z utratą możliwości uczestnictwa w rekrutacji.

Fundacja Akuratna została założona przez przyjaciół, którym bliski jest los potrzebujących osób i szeroko rozumiana kultura.

Fundacja Akuratna
ul. Saperska 38D/17
61-493 Poznań
tel. 602 447 217

fundacja@akuratna.pl

Numer konta ogólny:

mBank 70 1140 2004 0000 3202 7771 7959

Fundacja Akuratna © 2021